Chi cục thuế Bắc Giang

 • Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang: Số 280 Hoàng Văn Thụ, Phường Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang: 0204 3 854 554

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Giang – Yên Dũng

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Giang – Yên Dũng: Số 5 Xương Giang, Phường Trần Phú, Tp. Bắc Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Giang – Yên Dũng: 0204 3854 854

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Việt Yên – Hiệp Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Việt Yên – Hiệp Hòa: Số 420 Hoàng Hoa Thám, Thị trấn Bích Động, Huyện Việt Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Việt Yên – Hiệp Hòa: 0204 3874 235

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Lạng Giang – Lục Nam

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lạng Giang – Lục Nam: Số 185 Phố Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lạng Giang – Lục Nam: 0204 3685 151

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Lục Ngạn – Sơn Động

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lục Ngạn – Sơn Động: Số 362 Khu Lê Hồng Phong, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lục Ngạn – Sơn Động: 0204 3608 296

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tân Yên – Yên Thế

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tân Yên – Yên Thế: Thôn Bùi, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tân Yên – Yên Thế: 0204 3632 689