Chi cục thuế Bạc Liêu

 • Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu: Số 09 Võ Văn Kiệt, Khóm 1, Phường 1, Tp. Bạc liêu
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu: 0291 3 823 926

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu: Số 05 Trần Huỳnh, Phường 1, Tp. Bạc Liêu

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Bạc Liêu: 02913 959 679

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà Bình – Vĩnh Lợi

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà Bình – Vĩnh Lợi: Số 391, Quốc lộ 1A, Ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hòa Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hoà Bình – Vĩnh Lợi: 02913 880 300

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Giá Rai

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Giá Rai: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Giá Rai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Giá Rai: 0291 3850 217

 • Chi Cục Thuế Huyện Đông Hải

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đông Hải: Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đông Hải: 0291 3844 355

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Phước Long – Hồng Dân

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phước Long – Hồng Dân: Ấp Hành Chính, Thị trấn Phước Long, Huyện Phước Long

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phước Long – Hồng Dân: 0291 3864 278