Chi cục thuế Bắc Ninh

 • Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh: Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh: 0222 3 822 350

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Bắc Ninh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Bắc Ninh: Đường Lý Thái Tông, Phường Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Bắc Ninh: 0222 3 821 291

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Gia Thuận

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Gia Thuận: Đường HL2, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Gia Thuận: 0222 3 771 722

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Từ Sơn – Yên Phong

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Từ Sơn – Yên Phong: Số 1 Lý Thái Tổ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Từ Sơn – Yên Phong: 0222 3 760 730

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Du – Quế Võ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Du – Quế Võ: Số 11 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lim, Huyện Tiên Du

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Du – Quế Võ: 0222 3 838 331