Chi cục thuế Điện Biên

 • Cục Thuế Tỉnh Điện Biên

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Điện Biên: Tổ 18, Phường Him Lam, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Điện Biên: 0215 3 833 858

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Điện Biên Phủ – Mường Ảng

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Điện Biên Phủ – Mường Ảng: Phường Thanh Trường, Tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Điện Biên Phủ – Mường Ảng: 0215 3 810 514

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Mường Chà – Mường Lay

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Mường Chà – Mường Lay: Tổ dân phố 4, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Mường Chà – Mường Lay: 0215 3 842 605

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tuần Giáo – Tủa Chùa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tuần Giáo – Tủa Chùa: Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tuần Giáo – Tủa Chùa: 0215 3 862 343

 • Chi Cục Thuế Huyện Nậm Pồ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Nậm Pồ: Trung tâm Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Nậm Pồ: 0215 3 745 779

 • Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên: Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên: 0215 3 925 698

 • Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên Đông

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên Đông: Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Điện Biên Đông: 0215 3 891 643

 • Chi Cục Thuế Huyện Mường Nhé

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Mường Nhé: Thị trấn Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Mường Nhé: 0215 3 740 201