Chi cục thuế Đồng Tháp

 • Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp: Số 93 Nguyễn Huệ, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Đồng Tháp: 0277 3 856 679

 • Chi Cục Thuế Khu Vực I

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Số 468 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0277 3 874 199

 • Chi Cục Thuế Khu Vực II

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Số 122 Nguyễn Sinh Sắc, Khóm Hòa Khánh, Phường 2, Tp. Sa Đéc, Đồng Tháp

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0277 3 503 660

 • Chi Cục Thuế Khu Vực III

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: Số 45 Quốc lộ 30, Phường An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0277 3 563 311

 • Chi Cục Thuế Khu Vực IV

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: Đường 30/4, Khóm 3, Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0277 3 824 245

 • Chi Cục Thuế Khu Vực V

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực V: QL 80, Thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực V: 0277 3 845 127

 • Chi Cục Thuế Khu Vực VI

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực VI: Đường Nguyễn Huệ, Khóm 5, Thị trấn Tràm chim – Tam Nông, Đồng Tháp

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực VI: 0277 3 827 277