Chi cục thuế Hà Giang

 • Cục Thuế Tỉnh Hà Giang

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Hà Giang: Tổ 9, Phường Nguyễn Trãi, Tp. Hà Giang
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Hà Giang: 0219 3 868 770

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Hà Giang

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Hà Giang: Phường Trần Phú, Tp. Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Hà Giang: 0219 3 866 410

 • Chi Cục Thuế Huyện Vị Xuyên

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Vị Xuyên: Thị trấn Vị Xuyên, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Vị Xuyên: 0219 3 506 666

 • Chi Cục Thuế Huyện Bắc Mê

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bắc Mê: Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bắc Mê: 0219 3 841 184

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Văn – Mèo Vạc

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Văn – Mèo Vạc: Thị trấn Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Văn – Mèo Vạc: 0219 3 856 258

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Quản Bạ – Yên Minh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quản Bạ – Yên Minh: Thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ, Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quản Bạ – Yên Minh: 0219 3 864 445

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Hoàng Su Phì – Xín Mần

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hoàng Su Phì – Xín Mần: Thị trấn Cóc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hoàng Su Phì – Xín Mần: 0219 3 836 144

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Quang – Quang Bình

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Quang – Quang Bình: Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Quang – Quang Bình: 0219 3 821 196