Chi cục thuế Hải Dương

 • Cục Thuế Tỉnh Hải Dương

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Hải Dương: Khu 10, Đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Tp. Hải Dương
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Hải Dương: 0220 3 891 237

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương: 191 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Bình, Tp. Hải Dương

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Hải Dương: 0220 3853 890

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Chí Linh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Chí Linh: Khu dân cư Tân Tiến, Phường Cộng Hoà, Tp. Chí Linh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Chí Linh: 0220 3882 317

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Kim Môn

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Kim Môn: 128 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Kim Môn: 0220 3822 038

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Thanh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Thanh: Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Hà

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Thanh: 0220 3815 192

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tứ Lộc

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tứ Lộc: Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tứ Lộc: 0220 3747 259

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Thanh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Thanh: Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Thanh: 0220 3736 596

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Bình

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Bình: Thị trấn Kẻ Sặt, Huyện Bình Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Bình: 0220 3777 561