Chi cục thuế Hậu Giang

 • Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang: Số 113, Đường 3/2, Phường 5, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang: 0293 3 876 743

 • Chi Cục Thuế Khu Vực I

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: 60 Nguyễn Văn Trỗi, Khu vực 1, Phường 3, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0293 3 580 833

 • Chi Cục Thuế Khu Vực I (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I (bộ phận một cửa): 302 Ngô Quốc Trị, Ấp 3, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I (bộ phận một cửa): 0293 3 571 957

 • Chi Cục Thuế Khu Vực II

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Số 51 CMT8, Khu vực 4, Phường Thuận An, Long Mỹ, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0293 3 871 219

 • Chi Cục Thuế Khu Vực II (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II (bộ phận một cửa): Ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II (bộ phận một cửa): 0293 3 559 283

 • Chi Cục Thuế Khu Vực III

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: 11 Đường 3/2, Ấp Mái Dầm, Xã Đại Thành, Tp. Ngã Bảy, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0293 3 866 959

 • Chi Cục Thuế Khu Vực III (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III (bộ phận một cửa): Số 2 Ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III (bộ phận một cửa): 0293 3 994 011

 • Chi Cục Thuế Khu Vực IV

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: Khu hành chính, Nhơn Thuận 1A, Một Ngàn, Châu Thành A, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0293 3 946 814

 • Chi Cục Thuế Khu Vực IV (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV (bộ phận một cửa): Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Châu Thành, Hậu Giang

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV (bộ phận một cửa): 0293 3 956 249