Chi cục thuế Khánh Hòa

 • Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa: Số 17, Đường 19/5 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Khánh Hòa: 0258 3 824 332

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Khánh Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Khánh Hòa: 07 Phạm Hùng, Phường Cam Ranh, Tp. Cam Ranh, Khánh Hòa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Nam Khánh Hòa: 0258 3 862 681

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Khánh Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Khánh Hòa: 10 Lý Thái Tổ, TT. Diên Khánh, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Khánh Hòa: 0258 3 773 982

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Nha Trang

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Nha Trang: Số 15 Đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Nha Trang: 0258 3 562 768

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Khánh Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Khánh Hòa: Số 234 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Khánh Hòa: 0258 3 844 455