Chi cục thuế Kon Tum

 • Cục Thuế Tỉnh Kon Tum

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Kon Tum: Số 380B Phan Đình Phùng, Phường Ngô Mây, Tp. Kon Tum
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Kon Tum: 0260 3 919 038

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Kon Tum

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Kon Tum: Số 09 Lê Lợi, Thành phố Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Kon Tum: 0260 3 860 040

 • Chi Cục Thuế Khu Vực I

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0260 3 848 178

 • Chi Cục Thuế Khu Vực II

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: 233A Hùng Vương, Khối 8, Đắk Tô, Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0260 3 835 914

 • Chi Cục Thuế Huyện Sa Thầy

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Sa Thầy: Thôn 2, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Sa Thầy: 0260 3 821 115

 • Chi Cục Thuế Huyện Ngọc Hồi

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Ngọc Hồi: Số 31, Đường Hùng Vường, Plei Cần, Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Ngọc Hồi: 0260 3 881 357

 • Chi Cục Thuế Huyện Đắk Glei

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đắk Glei: Thị trấn Đắk Glei, Huyện Đắk Glei, Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đắk Glei: 0260 3 833 117

 • Chi Cục Thuế Huyện Ia H’Drai

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Ia H’Drai: Thôn 1, Xã Ia Tơi, Huyện Ia H’Drai, Kon Tum

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Ia H’Drai: 0260 650 1177