Chi cục thuế Lạng Sơn

 • Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn: Số 47 Đường Lê Lợi, Tp. Lạng Sơn
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Lạng Sơn: 0205 3 870 146

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn: Số 10, Khối 10, Phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Lạng Sơn: 0205 3 874 849

 • Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc: Số 14, Khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Cao Lộc: 0205 3 861 476

 • Chi Cục Thuế Khu Vực I

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0205 3 827 456

 • Chi Cục Thuế Khu Vực II

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Số 120 Khu Minh Khai, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0205 3 840 236

 • Chi Cục Thuế Khu Vực III

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: Số 77 Hoàng Văn Thụ, Khu 1, Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0205 3 880 335

 • Chi Cục Thuế Khu Vực IV

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: Thôn Ngã Tư, Xã Tô Hiệu, Huyện Bình Gia, Lạng Sơn

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0205 3 834 257