Chi cục thuế Lào Cai

 • Cục Thuế Tỉnh Lào Cai

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Lào Cai: Đường Trần Kim Chiến, Tổ 15, Phường Nam Cường, Tp. Lào Cai
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Lào Cai: 0214 3 820 206

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Sa Pa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Sa Pa: Số 105 Xuân Viên, Phường Sa Pa, Thị xã Sa Pa, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Sa Pa: 0214 3 871 208

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai – Mường Khương

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai – Mường Khương: 184 Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Tp. Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai – Mường Khương: 0214 3845 295

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai – Mường Khương (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai – Mường Khương (bộ phận một cửa): Số 279 Giải Phóng 11- 11, TT. Mường Khương, Huyện Mường Khương, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Lào Cai – Mường Khương (bộ phận một cửa): 0214 3 881 927

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà – Si Ma Cai

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà – Si Ma Cai: Số 30 Thanh Niên, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà – Si Ma Cai: 0214 3 780 818

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà – Si Ma Cai (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà – Si Ma Cai (bộ phận một cửa): Phố Cũ, Thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Bắc Hà – Si Ma Cai (bộ phận một cửa): 0214 3 796 030

 • Chi Cục Thuế Huyện Bảo Thắng

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Thắng: Đường Khuất Quang Chiến, Phố Lu, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Thắng: 0214 3 862 284

 • Chi Cục Thuế Huyện Văn Bàn

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Văn Bàn: Số 20 Khánh Yên, Tổ 9, Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Văn Bàn: 0214 3 882 143

 • Chi Cục Thuế Huyện Bảo Yên

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bảo Yên: Số 368 Nguyễn Tất Thành, Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bảo Yên: 0214 3 876 255

 • Chi Cục Thuế Huyện Bát Xát

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Bát Xát: Đường D7, Thị trấn Bát Xát, Huyện Bát Xát, Lào Cai

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Bát Xát: 0214 3 883 032