Chi cục thuế Ninh Thuận

 • Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận: Số 01 Nguyễn Tri Phương, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Ninh Thuận: 0259 3 824 977

 • Chi Cục Thuế TP Phan Rang – Tháp Chàm

  Địa chỉ Chi Cục Thuế TP Phan Rang – Tháp Chàm: Số 51 Đường 16/4, Phan Rang – Tháp Cham, Ninh Thuận

  Số điện thoại Chi Cục Thuế TP Phan Rang – Tháp Chàm: 0259 3 833 959

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Phước – Thuận Nam

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Phước – Thuận Nam: QL1A, Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Phước – Thuận Nam: 0259 3 215 502

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Sơn – Bác Ái

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Sơn – Bác Ái: 213 Lê Duẩn, Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Sơn – Bác Ái: 0259 3 854 525

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Hải – Thuận Bắc

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Hải – Thuận Bắc: 168 Yên Ninh, Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Ninh Hải – Thuận Bắc: 0259 3 873 062