Chi cục thuế Phú Yên

 • Cục Thuế Tỉnh Phú Yên

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Phú Yên: Số 385 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Phú Yên: 0257 3 821 200

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Tuy Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Tuy Hòa: Số 95 Đường Trần Phú, Phường 5, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Tuy Hòa: 0257 3827 303

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Sông Cầu

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Sông Cầu: Khu phố Long Hải, Phường Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Sông Cầu: 0257 3875 474

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Hòa: Khu phố 3, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Hòa: 0257 3532 495

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tuy An – Đồng Xuân

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tuy An – Đồng Xuân: Đường Trần Phú, Khu phố Chí Đức, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tuy An – Đồng Xuân: 0257 3865 255

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Hòa – Phú Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Hòa – Phú Hòa: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tây Hòa – Phú Hòa: 0257 3578 630

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Hinh – Sơn Hòa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Hinh – Sơn Hòa: 75 Trần Hưng Đạo, Hai Riêng, Sông Hinh, Phú Yên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Hinh – Sơn Hòa: 0257 3858 149