Chi cục thuế Quảng Ninh

 • Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh: Đường 25/4, Phường Hồng Gai, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh: 0203 3 811 148

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Hạ Long – Hoành Bồ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hạ Long – Hoành Bồ: Số 1 phố Đông Hồ, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hạ Long – Hoành Bồ: 0203 3 825 282

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Hạ Long – Hoành Bồ (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hạ Long – Hoành Bồ (bộ phận một cửa): Khu 10, Thị Trấn Trới, Huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hạ Long – Hoành Bồ (bộ phận một cửa): 0203 3 858 736

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Uông Bí – Quảng Yên

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Uông Bí – Quảng Yên: Tổ 16 Khu Bí Giàng, Phường Yên Thanh, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Uông Bí – Quảng Yên: 0203 3 851 575

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Uông Bí – Quảng Yên (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Uông Bí – Quảng Yên (bộ phận một cửa): Phố Ngô Quyền, Quảng Yên, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Uông Bí – Quảng Yên (bộ phận một cửa): 0203 3 682 726

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Hải Hà – Đầm Hà

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hải Hà – Đầm Hà: Phố Phan Đình Phùng, Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hải Hà – Đầm Hà: 0203 3 762 612

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Hải Hà – Đầm Hà (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Hải Hà – Đầm Hà (bộ phận một cửa): Phố Lê Lương, TT. Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Hải Hà – Đầm Hà (bộ phận một cửa): 0203 3 880 046

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô: Tổ 5, Khu Hòa Lạc, Phường Cẩm Bình, Tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô: 0203 3 862 474

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô (bộ phận một cửa tại Cô Tô)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô (bộ phận một cửa tại Cô Tô): Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô (bộ phận một cửa tại Cô Tô): 0203 3 889 221

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô (bộ phận một cửa tại Vân Đồn)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô (bộ phận một cửa tại Vân Đồn): Khu 5, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Cẩm Phả – Vân Đồn – Cô Tô (bộ phận một cửa tại Vân Đồn): 0203 3 796 106

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ: Khu Đường Mới, Phố Lý Thường Kiệt, Tiên Yên, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ: 0203 3 876 690

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ (bộ phận một cửa tại Ba Chẽ)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ (bộ phận một cửa tại Ba Chẽ): Khu 2, Thị trấn Ba Chẽ, Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ (bộ phận một cửa tại Ba Chẽ): 0203 3 888 231

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ (bộ phận một cửa tại Bình Liêu)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ (bộ phận một cửa tại Bình Liêu): Khu Bình Quyền, Thị trấn Bình Liêu, Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiên Yên – Bình Liêu – Ba Chẽ (bộ phận một cửa tại Bình Liêu): 0203 3 878 240

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Triều

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Triều: Khu Yên Lâm 3, Xã Đức Chính, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Đông Triều: 0203 3 870 570

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Móng Cái

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Móng Cái: Số 74, Đại Lộ Hoà Bình, Trần Phú, Tp. Móng Cái, Quảng Ninh

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Móng Cái: 0203 3 884 502