Chi cục thuế Quảng Trị

 • Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị: Số 260 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị: 0233 3 551 755

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải: Đường Lý Thường Kiệt, Thị xã Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải: 0233 3 861 240

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải (bộ phận một cửa tại Triệu Phong)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải (bộ phận một cửa tại Triệu Phong): Thị trấn Ai Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải (bộ phận một cửa tại Triệu Phong): 0233 3 216 757

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải (bộ phận một cửa tại Hải Lăng)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải (bộ phận một cửa tại Hải Lăng): 94 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hải Lăng, Hải Lăng Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Triệu Hải (bộ phận một cửa tại Hải Lăng): 0233 3 873 222

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Đông Hà – Cam Lộ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Đông Hà – Cam Lộ: Số 02 Phạm Văn Đồng, Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Đông Hà – Cam Lộ: 0233 3 852 465

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Đông Hà – Cam Lộ (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Đông Hà – Cam Lộ (bộ phận một cửa): 174 đường 2/4, Thị trấn Cam Lộ, Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Đông Hà – Cam Lộ (bộ phận một cửa): 0233 3 871 365

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Linh – Gio Linh

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Linh – Gio Linh: Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Linh – Gio Linh: 0233 3 620 900

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Linh – Gio Linh (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Linh – Gio Linh (bộ phận một cửa): Khu phố 6, Thị trấn Gio Linh, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Vĩnh Linh – Gio Linh (bộ phận một cửa): 0233 3 825 415

 • Chi Cục Thuế Huyện Đakrông

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đakrông: Km41, Quốc lộ 9, Thị trấn Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đakrông: 0233 3 886 225

 • Chi Cục Thuế Huyện Đảo Cồn Cỏ (Trụ sở chính)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đảo Cồn Cỏ (Trụ sở chính): Huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đảo Cồn Cỏ (Trụ sở chính): 0233 3 689 209

 • Chi Cục Thuế Huyện Đảo Cồn Cỏ (VP đại diện)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đảo Cồn Cỏ (VP đại diện): 179 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đảo Cồn Cỏ (VP đại diện): 0233 3 509 010

 • Chi Cục Thuế Huyện Hướng Hóa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Hướng Hóa: 254 Lê Duẫn, Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Hướng Hóa: 0233 3 880 559