Chi cục thuế Sóc Trăng

 • Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng: Số 17 Lý Tự Trọng, Phường 2, Tp. Sóc Trăng
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Sóc Trăng: 0299 3 624 602

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng: Số 22 Hùng Vương, Phường 6, Tp. Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng: 0299 3 621 916

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng (bộ phận một cửa tại Mỹ Xuyên)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng (bộ phận một cửa tại Mỹ Xuyên): Số 153 Lê Lợi, Ấp Châu Thành, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Sóc Trăng (bộ phận một cửa tại Mỹ Xuyên): 0299 3 851 323

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành: Ấp Trà Quýt A, Châu Thành, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành: 0299 3 834 600

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành (bộ phận một cửa tại Mỹ Tú)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành (bộ phận một cửa tại Mỹ Tú): Ấp Cầu Đồn, Huỳnh Hữu Nghĩa, Mỹ Tú, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Châu Thành (bộ phận một cửa tại Mỹ Tú): 0299 3 871 066

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thạnh Trị

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thạnh Trị: Số 356 Nguyễn Huệ, Ấp 3, Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thạnh Trị: 0299 3 866 232

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Thạnh Trị (bộ phận một cửa tại Ngã Năm)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Thạnh Trị (bộ phận một cửa tại Ngã Năm): Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Thạnh Trị (bộ phận một cửa tại Ngã Năm): 0299 3 869 959

 • Chi Cục Thuế Huyện Kế Sách

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Kế Sách: Ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách, Kế Sách, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Kế Sách: 0299 3 876 250

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú: Ấp 3, Thị trấn Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú: 0299 3 856 579

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Cù Lao Dung)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Cù Lao Dung): Ấp Chợ, TT. Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Cù Lao Dung): 0299 3 860 356

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Trần Đề)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Trần Đề): Khu hành chính huyện Trần Đề, Ấp Đầu Giồng, Trần Đề, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Long Phú (bộ phận một cửa tại Trần Đề): 0299 3 849 212

 • Chi Cục Thuế Thị Xã Vĩnh Châu

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thị Xã Vĩnh Châu: 45D Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thị Xã Vĩnh Châu: 0299 3 861 043