Chi cục thuế Thái Bình

 • Cục Thuế Tỉnh Thái Bình

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Thái Bình: Số 136 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Thái Bình: 0227 3 830 661

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Thái Bình – Vũ Thư

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Thái Bình – Vũ Thư: Số 368 Trần Hưng đạo, Thành phố Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Thái Bình – Vũ Thư: 0227 3 833 130

 • Chi Cục Thuế Khu Vực TP Thái Bình – Vũ Thư (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực TP Thái Bình – Vũ Thư (bộ phận một cửa): Tổ Minh Tiến, Thị trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực TP Thái Bình – Vũ Thư (bộ phận một cửa): 0227 3 617 648

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà: Khu 1, Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà: 0227 3 863 064

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà (bộ phận một cửa): Khu Nhân cầu 3, Thị trấn Hưng Hà, Huyện Hưng Hà, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Quỳnh Phụ – Hưng Hà (bộ phận một cửa): 0227 3 891 668

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiền Hải – Kiến Xương

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiền Hải – Kiến Xương: Phố Hùng Thắng, Thị trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiền Hải – Kiến Xương: 0227 3 823 752

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Tiền Hải – Kiến Xương (bộ phận một cửa)

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Tiền Hải – Kiến Xương (bộ phận một cửa): Thị trấn Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Tiền Hải – Kiến Xương (bộ phận một cửa): 0227 3 821 732

 • Chi Cục Thuế Huyện Thái Thụy

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Thái Thụy: Khu 6, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Thái Thụy: 0227 3 853 768

 • Chi Cục Thuế Huyện Đông Hưng

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đông Hưng: Tổ 6, Thị trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Thái Bình

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đông Hưng: 0227 3 851 232