Chi cục thuế Thái Nguyên

 • Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên: Số 11-13 Đường CMT8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên: 0208 3 855 205

 • Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên: Quảng Trường 19/8, Phường Trưng Vương, Tp. Thái Nguyên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Thành Phố Thái Nguyên: 0208 3 656 555

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Công – Đại Từ

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Công – Đại Từ: Số 345A Đường CMT10, Phường Bách Quang, Sông công, Thái Nguyên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Sông Công – Đại Từ: 0208 3 662 719

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Hỷ – Võ Nhai

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Hỷ – Võ Nhai: Thị trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Đồng Hỷ – Võ Nhai: 0208 3 522 274

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Phổ Yên – Phú Bình

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phổ Yên – Phú Bình: Tiểu khu 6, Thị trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phổ Yên – Phú Bình: 0208 3 863 514

 • Chi Cục Thuế Khu Vực Phú Lương – Định Hóa

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Phú Lương – Định Hóa: Tiểu khu An Thái, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Phú Lương – Định Hóa: 0208 3 974 041