Chi cục thuế Vĩnh Long

 • Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long

  Địa chỉ Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long: Số 6G, Tổ 37A, Khóm 5, Phường 9, Tp. Vĩnh Long
  Số điện thoại Cục Thuế Tỉnh Vĩnh Long: 0270 3 822 826

 • Chi Cục Thuế Khu Vực I

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực I: Khóm 5, Thị trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, Vĩnh Long

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực I: 0270 3 850 195

 • Chi Cục Thuế Khu Vực II

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực II: Ấp Tân Thuận, Xã Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực II: 0270 3 766 266

 • Chi Cục Thuế Khu Vực III

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực III: Ấp Tường Lễ, Xã Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực III: 0270 3 860 273

 • Chi Cục Thuế Khu Vực IV

  Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực IV: Ấp Trung Xuân, Xã Trung Thành, Huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

  Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực IV: 0270 3 870 243