Một số thay đổi về biển số xe có hiệu lực từ 01/08/2020

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những nội dung quy định mới của thông tư lần này là việc cấp, đổi biển số cho xe kinh doanh vận tải. Những thay đổi đáng chú ý như sau:

Thay đổi kích thước biển số xe (mm)

biển số sau
Biển vuông xe ô tô

Biển số cũ

biển số cũ

Biển số mới

biển số mới

biển số trước
Biển dài xe ô tô

biển số cũ biển số mới
biển số xe máy
Biển số xe 2 bánh

biển số trước

biển số trước

biển số

Bổ sung màu sắc biển số

Màu biển Sử dụng chữ cái Cấp cho
màu biển số A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M

Các cơ quan nhà nước: các cơ quan của Đảng, văn phòng

Chủ tịch nước, Quốc hội, HĐND, Ban chỉ đạo TW, Công an,

Tòa án, VKS, Bộ (ngang Bộ), UBND cấp tỉnh, huyện,…

màu biển số CD Xe máy chuyên dùng của công an
màu biển số

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M,

N, P, S, T, U, V, X, Y, Z

Cá nhân, doanh nghiệp
màu biển số

Có ký hiệu địa phương đăng ký và

hai chữ viết tắt của khu kinh tế

Thương mại đặc biệt, cửa khẩu
màu biển số

A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M,

N, P, S, T, U, V, X, Y, Z

Xe kinh doanh vận tải

Ký hiệu riêng trên biển số

Doanh nghiệp  quân đội

Doanh nghiệp

quân đội

Doanh nghiệp vốn nước ngoài,   công ty nước ngoài

Doanh nghiệp vốn nước ngoài,

công ty nước ngoài

 Ban quản lý dự án do  nước ngoài đầu tư

Ban quản lý dự án do

nước ngoài đầu tư

Xe thí điểm lắp ráp,   sản xuất trong nước

Xe thí điểm lắp ráp,

sản xuất trong nước

Ô tô bị hạn chế phạm  vi hoạt động

Ô tô bị hạn chế phạm

vi hoạt động

Máy kéo

Máy kéo

Xe máy điện

Xe máy điện

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc

Đăng ký tạm thời

Đăng ký tạm thời

Qui định này có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. Hy vọng những thông tin trên giúp các tài xế cập nhật được sớm nhất và giúp ích cho hành trình của bạn.