Quy định mới về đăng kiểm xe ô tô áp dụng theo Thông tư 2/2023/TT-BGTVT

Theo Thông tư số 2/2023 được ban hành bởi Bộ GTVT vừa ký ban hành quyết định “Miễn kiểm định lần đầu với ô tô mới sản xuất và giãn thời hạn đăng kiểm ô tô các loại lên đến 30 tháng”. Thông tư sửa đổi có hiệu lực từ 0h ngày 22/03/2023 với 2 nội dung đáng chú ý:

Giãn chu kỳ kiểm định xe

Theo thông tư mới ban hành đã điều chỉnh chu kỳ kiểm định của một số loại xe cơ giới, cụ thể như sau:

STT Loại phương tiện Lần đầu Định kỳ
1. Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải
1.1 Sản xuất đến 7 năm 36 24
1.2 Sản xuất trên 7 năm đến 20 năm 12
1.3 Sản xuất trên 20 năm 6
2. Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải
2.1 Sản xuất đến 5 năm 24 12
2.2 Sản xuất trên 5 năm 6
2.3 Xe được cải tạo 12
3. Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ
3.1 Không cải tạo 24 12
3.2 Sản xuất đến 5 năm
3.3 Sản xuất trên 5 năm 6
3.4 Xe được cải tạo 12
4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
4.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, đầu kéo sản xuất đến 7 năm
rơ moóc, sơmi rơ moóc sản xuất đến 12 năm
24 12
4.2

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, đầu kéo sản xuất trên 7 năm

rơ moóc, sơmi rơ moóc sản xuất trên 12 năm

6
4.3 Có cải tạo 12
5. Ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ôtô chở người trên 9 chỗ đã cải tạo thành ôtô chở người đến 9 chỗ) 3

Miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Theo thông tư sẽ miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng. Cụ thể, xe mới sản xuất dưới 2 năm được miễn đăng kiểm lần đầu (tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận kiểm định).

Đối với ô tô được miễn kiểm định lần đầu phải có đủ hồ sơ hợp lệ, sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện với chu kỳ mới theo quy định của Thông tư ban hành ngày 22/03/2023.

Với những loại xe còn lại, sẽ không được giãn thời hạn đăng kiểm và sẽ giữ nguyên chu kỳ đăng kiểm như quy định Thông tư số 2/2023 được ban hành bởi Bộ GTVT.