Tìm hiểu thêm về các loại thuế phí có trong giá xăng/dầu tại Việt Nam

Không giống như những sản phẩm khác, từ trước đến nay mặt hàng xăng/dầu luôn phải chịu nhiều loại thuế phí khác nhau. Mỗi lít xăng/dầu bán ra thị trường đã "gánh" gần 40% chi phí thuế. Trong cơ cấu giá cơ sở xăng/dầu, mỗi lít xăng/dầu bán ra đang có 4 loại thuế.

Tìm hiểu thêm về các loại thuế phí có trong giá xăng/dầu tại Việt Nam

Vậy người mua phải chịu những loại thuế, phí nào trong giá xăng/dầu tại Việt Nam?

Cụ thể các loại thuế mà xăng/dầu phải chịu là: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng.

Theo điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, và tất nhiên là xăng dầu không thuộc đối tượng tại Điều 5.

  • Thuế giá trị gia tăng (10%)

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho xăng dầu là 10% tính trên giá bán theo khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008.

Vừa qua, Chính phủ đã có chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Tuy nhiên, nhóm xăng dầu lại không nằm trong mục được giảm thuế này.

  • Thuế nhập khẩu (10%)

Hiện tại Việt Nam đã có nhiều nhà máy lọc hóa dầu nhưng lại hoạt động với công suất thấp, không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước nên Việt Nam vẫn phải nhập khẩu thường xuyên mặt hàng xăng dầu. Xăng dầu nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2016.

  • Thuế tiêu thụ đặc biệt (7-10%)

Hiện tại, chỉ có mặt hàng xăng thuộc diện chịu thuế TTĐB với mức thuế suất là 10% (không thu thuế TTĐB đối với dầu các loại). Riêng xăng sinh học E5 có mức thuế suất thuế TTĐB là 8%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7% trên giá nhập tại cảng.

  • Thuế bảo vệ môi trường (2.000 – 4.000 đồng/lít)

Thuế bảo vệ môi trường được quy định trong Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022, cụ thể:

  • Xăng giảm 2.000 đồng/lít, từ 4.000 đồng/lít xuống 2.000 đồng/lít.
  • Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít.
  • Mỡ nhờn giảm 1.000 đồng/kg, từ 2.000 đồng/kg xuống 1.000 đồng/kg.
  • Dầu hỏa giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

Từ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ  thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của UBTVQH và Biểu thuế BVMT.

Như vậy, xăng dầu đang phải gánh cùng lúc nhiều loại thuế và với tình hình giá xăng dầu tăng mạnh như hiện nay thì xu hướng chuyển sang sử dụng xe máy điện, xe đạp điện, xe ô tô điện tăng mạnh, cùng với đó là sự đẩy mạnh ra mắt các dòng xe điện của VinFast, Hyundai, Kia… giúp thị trường của các dòng xe điện ngày càng sôi động.